ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 พัฒฑิดา 66850370047343 Best 20 ก.ย. 2564